Radboud Marijnissen
Voorzitter ThaNet

Ik ben Radboud Marijnissen en werkzaam als psychiater/hoofd patientenzorg bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG te Groningen. Ik heb voor mijn huidige functie gewerkt als ouderenpsychiater bij een grote GGZ instelling. Vanuit mijn achtergrond als ouderenpsychiater heb ik een speciale interesse voor de laatste fase van het leven van mensen met een psychiatrische aandoening of dementie.

Waar mijn wetenschappelijk onderzoek zich eerst vooral richtte op de ouderenpsychiatrie heb ik de focus verbreed naar belangrijke onderwerpen van de de laatste levensfase zoals veroudering, doodswensen, hulp bij levensbeëindiging en palliatieve zorg. Sinds 2020 ben ik coordinator van het platform euthanasie en psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Vanaf de oprichting van Thanet ben ik de voorzitter van het netwerk, waaraan door verschillende mensen uit heel Nederland met veel enthousiasme een bijdrage wordt geleverd. Ik merk dat de thema’s persisterende doodswensen en euthanasieverzoeken op psychische grondslag belangrijk zijn voor zorgprofessionals binnen de GGZ, ervaringsdeskundigen en naasten.

Ik hoop met alle werkzaamheden die ik verricht een bijdrage te leveren aan verdere ontwikkeling van multidisciplinaire samenwerking in de pro-actieve zorgplanning, palliatieve zorg en euthanasiezorg in brede zin voor mensen met een psychiatrische aandoening of dementie.

Andere stuurgroepleden

Koos de Boed
Ervaringsdeskundige suïcidaliteit
Heleen Weber
Ervaringsdeskundig nabestaande
Jeroen
Ervaringsdeskundig nabestaande
Rosalie Pronk
Ethicus en onderzoeker
Erica ten Have
Projectondersteuner ThaNet
Mascha Mos
Psychiater
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!