Suïcidaal gedrag onder jongeren: een Duits perspectief

Robotje ThaNet

Samengevat door  kunstmatige intelligentie

Er kunnen onjuistheden in deze tekst voorkomen.

Titel onderzoek: Prevalence, Onset, and Course of Suicidal Behavior Among Adolescents and Young Adults in Germany

Waar gaat dit artikel over?

Het artikel onderzoekt suïcidaal gedrag bij adolescenten en jongvolwassenen in Duitsland, met bijzondere aandacht voor de prevalentie, de aanvangsleeftijd en het verloop. Uit de studie blijkt dat 10.7% van de deelnemers ooit suïcidale gedachten heeft gehad, 5% had plannen voor zelfmoord en 3.4% heeft daadwerkelijk een poging ondernomen. De incidentie van suïcidaal gedrag begint te stijgen vanaf 10-jarige leeftijd en neemt aanzienlijk toe tijdens de adolescentie. Vrouwen rapporteerden vaker suïcidale gedachten en plannen dan mannen. Bovendien is gebleken dat de overgang van suïcidale gedachten naar plannen of pogingen vaak plaatsvindt binnen hetzelfde jaar van aanvang.

Wat hebben Nederlandse hulpverleners hieraan?

De bevindingen van dit onderzoek kunnen Nederlandse hulpverleners inzicht geven in de patronen van suïcidaal gedrag bij jongeren, wat cruciaal is voor preventie en interventie. Het vroege begin en de snelle overgang van gedachten naar pogingen onderstrepen het belang van tijdige herkenning en respons. Dit kan met name van belang zijn voor het verbeteren van de euthanasiezorg bij jongeren met een psychiatrische aandoening in Nederland, door de nadruk te leggen op de noodzaak van vroegtijdige interventies en ondersteuning bij suïcidale neigingen.

Misschien ook interessant

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!