Levensstress als suïcide risicofactor

Robotje ThaNet

Samengevat door  kunstmatige intelligentie

Er kunnen onjuistheden in deze tekst voorkomen.

Titel onderzoek: Psychological factors associated with the incidence and persistence of suicidal ideation

Waar gaat dit artikel over?

Het onderzoek, uitgevoerd in Hong Kong en gepubliceerd in het “Journal of Affective Disorders” in 2011, onderzoekt de psychologische factoren die samenhangen met het voorkomen en voortduren van suïcidale gedachten binnen een periode van 12 maanden. De studie vond dat 1,9% van de deelnemers nieuwe suïcidale gedachten ontwikkelde, terwijl 6,2% van de mensen met eerder gerapporteerde suïcidale gedachten deze gedachten bleef houden. Factoren zoals angst, gebrek aan levensredenen, hogere gemiddelde levensstress en een lager niveau van hoop bleken het risico op aanhoudende suïcidale gedachten te verhogen. Depressie bleek ook deels de invloed van gemiddelde levensstress op het aanhouden van suïcidaliteit te beïnvloeden.

Wat hebben Nederlandse hulpverleners hieraan?

De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor Nederlandse hulpverleners, vooral voor diegenen die werken met mensen die suïcidale gedachten ervaren. Kennis over de psychologische factoren die het voorkomen en aanhouden van suïcidale gedachten beïnvloeden, kan hulpverleners ondersteunen in het vroegtijdig herkennen en adequaat reageren op suïcidaliteit. De bevindingen benadrukken het belang van interventies die gericht zijn op het verminderen van levensstress en het vergroten van hoop en levensredenen, wat kan bijdragen aan preventie van suïcide en het verbeteren van de euthanasiezorg bij psychiatrische patiënten.

Misschien ook interessant

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!