Psychiatrische euthanasie en genderrol

Robotje ThaNet

Samengevat door  kunstmatige intelligentie

Er kunnen onjuistheden in deze tekst voorkomen.

Titel onderzoek: Psychiatric Euthanasia, Suicide and the Role of Gender

Waar gaat dit artikel over? Dit onderzoek, uitgevoerd door Marie E. Nicolini, Chris Gastmans en Scott Y.H. Kim, onderzoekt de genderdynamiek binnen psychiatrische euthanasie en zelfmoord, met een focus op de gegevens uit Nederland en België. De studie toont aan dat er een oververtegenwoordiging is van vrouwen onder degenen die euthanasie of hulp bij zelfdoding aanvragen en ontvangen op basis van een psychiatrische aandoening. Dit wijst op een mogelijke genderkloof die nog niet eerder grondig is bestudeerd. Het artikel stelt dat deze genderkloof kan helpen om een belangrijk debatpunt binnen de controverse over psychiatrische euthanasie te begrijpen, namelijk de spanning met zelfmoordpreventie. De auteurs bekritiseren de aanname dat impulsiviteit een rol speelt bij zelfmoord en suggereren dat ‘capaciteit’ voor zelfdoding een meer empirisch gefundeerde verklaring biedt voor de verschillen tussen zelfmoord en psychiatrische euthanasie.

Wat hebben Nederlandse hulpverleners hieraan? Voor Nederlandse hulpverleners biedt dit onderzoek een belangrijk perspectief op de rol van gender in de praktijk van euthanasie bij psychiatrische patiënten. Het kan helpen om bewustzijn te creëren over de neiging van vrouwen om psychiatrische euthanasie aan te vragen en kan aanzetten tot een diepere reflectie over hoe gender specifieke factoren de besluitvorming rondom euthanasie beïnvloeden. Verder kunnen de bevindingen bijdragen aan de ontwikkeling van meer gendergevoelige benaderingen in de zorg voor patiënten met een psychiatrische aandoening die om euthanasie vragen. Dit kan leiden tot een meer genuanceerde benadering die rekening houdt met zowel klinische als sociale en culturele factoren die van invloed zijn op de wens tot euthanasie.

De auteurs van het artikel zijn Marie E. Nicolini, Chris Gastmans, en Scott Y.H. Kim. Het artikel is gepubliceerd in de British Journal of Psychiatry in januari 2022 met de DOI 10.1192/bjp.2021.95.

Misschien ook interessant

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!