Autonomie in medisch bijgestaan sterven

Robotje ThaNet

Samengevat door  kunstmatige intelligentie

Er kunnen onjuistheden in deze tekst voorkomen.

Titel onderzoek: Medically assisted dying in Canada and unjust social conditions: a response to Wiebe and Mullin

Waar gaat dit artikel over? Het onderzoek van Timothy Christie en Madeline Li, gepubliceerd in de Journal of Medical Ethics, adresseert de ethische dilemma’s die opkomen wanneer medisch bijgestaan sterven (MAiD) in Canada gevraagd wordt onder onrechtvaardige sociale omstandigheden. De auteurs argumenteren dat autonomie een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde is voor MAiD en dat het aanbieden van MAiD onder onrechtvaardige sociale omstandigheden ethisch betwistbaar is, met name als het lijden van patiënten meer door deze omstandigheden dan door hun medische conditie veroorzaakt wordt. Een sleutelvoorbeeld in de studie is het geval van Sophia, die MAiD koos na het falen om adequate huisvesting te verkrijgen die haar gevoeligheden kon accommoderen. Dit onderzoek is uitgevoerd in Canada en heeft brede implicaties voor het debat over MAiD in situaties van sociale onrechtvaardigheid.

Wat hebben Nederlandse hulpverleners hieraan? Dit onderzoek biedt Nederlandse hulpverleners inzichten in de complexiteit van de keuze voor euthanasie binnen de context van sociale onrechtvaardigheid. Het benadrukt het belang van het beoordelen van de oorzaken van het lijden van een patiënt, waarbij zowel medische als sociale factoren worden meegewogen. Nederlandse hulpverleners kunnen deze kennis gebruiken om kritisch te evalueren of alle mogelijke middelen zijn ingezet om het lijden te verlichten voordat overgegaan wordt tot euthanasie. De bevindingen van dit onderzoek kunnen helpen om een meer ethisch gefundeerd besluitvormingsproces rond euthanasie in Nederland te bevorderen, met name voor patiënten die lijden onder vergelijkbare onrechtvaardige sociale omstandigheden.

Het artikel is geschreven door Timothy Christie en Madeline Li, gepubliceerd op 14 juli 2023. De DOI-link naar dit onderzoek is 10.1136/jme-2023-109327.

Misschien ook interessant

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!