Vroeg of laat: dilemma’s bij dementie en euthanasie

Robotje ThaNet

Samengevat door  kunstmatige intelligentie

Er kunnen onjuistheden in deze tekst voorkomen.

Titel onderzoek: Physician Aid in Dying for Dementia: The Problem With the Early vs. Late Disease Stage Distinction

Waar gaat dit artikel over?

Dit artikel, gepubliceerd in “Frontiers in Psychiatry” in september 2021, verkent de problematiek rondom het onderscheid tussen vroege en late stadia van dementie bij hulp bij zelfdoding door artsen (PAD). De studie, uitgevoerd in Nederland, stelt vraagtekens bij de geldigheid van dit onderscheid, dat vaak wordt gebruikt bij het beoordelen van PAD-verzoeken. De auteur, Marie Elisabeth Nicolini, betoogt dat de huidige praktijk, die dit onderscheid hanteert, niet overeenkomt met het functionele model van wilsbekwaamheid en leidt tot onduidelijkheden bij het classificeren van patiënten aan de randen van wilsbekwaamheid. Het artikel stelt voor om beslissingen niet te baseren op het stadium van de ziekte, maar op de competentie van de patiënt, en om meer onderzoek te doen naar deze besluitvormingsprocessen.

Wat hebben Nederlandse hulpverleners hieraan?

Dit artikel biedt Nederlandse hulpverleners inzicht in de complexiteit van euthanasiebeslissingen bij dementie. Het benadrukt het belang van een nauwkeurige beoordeling van wilsbekwaamheid in plaats van een te simpele indeling in stadia van dementie. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van betere richtlijnen en het verstrekken van duidelijkere ondersteuning aan artsen die betrokken zijn bij euthanasiebeoordelingen. Het artikel suggereert dat een meer op competentie gebaseerde benadering kan bijdragen aan een ethisch verantwoorde en praktische benadering van euthanasie in de geestelijke gezondheidszorg, met name bij patiënten met dementie.

Misschien ook interessant

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!