Uitdagingen rond euthanasiewetgeving België

Robotje ThaNet

Samengevat door  kunstmatige intelligentie

Er kunnen onjuistheden in deze tekst voorkomen.

Titel onderzoek: The Belgian euthanasia law under scrutiny of the highest courts

Waar gaat dit artikel over? Het artikel, gepubliceerd in The Lancet Regional Health – Europe, geschreven door Marc De Hert, Sien Loos en Kristof Van Assche, onderzoekt de Belgische euthanasiewet in het licht van recente uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Belgisch Grondwettelijk Hof. De wet, die medische hulp bij sterven (MAiD) toestaat bij ondraaglijk lijden door een psychiatrische aandoening, wordt bekeken aan de hand van twee specifieke gevallen. De hoven oordeelden over de procedurele waarborgen en het sanctieregime in verband met de wet, waarbij het EHRM bepaalde dat de Belgische wetgeving voldoet aan mensenrechtenstandaarden, maar het Grondwettelijk Hof vond dat de sancties bij niet-naleving de principes van gelijkheid en non-discriminatie schenden. Dit artikel verduidelijkt de implicaties van de uitspraken en de noodzaak voor wetswijzigingen.

Wat hebben Nederlandse hulpverleners hieraan? Nederlandse hulpverleners kunnen leren van de complexiteit en uitdagingen die België ondervindt bij het handhaven van een humane en rechtvaardige uitvoering van euthanasie. De casussen benadrukken het belang van duidelijke procedures en adequate nazorg om de rechten van zowel patiënten als familieleden te beschermen. De bevindingen kunnen Nederlandse hulpverleners helpen om de eigen praktijken en wetgeving te evalueren en verbeteren, vooral wat betreft de bescherming van kwetsbare patiënten en het sanctioneren van overtredingen.

Het artikel is geschreven door Marc De Hert, Sien Loos en Kristof Van Assche, gepubliceerd in januari 2023. De DOI-link naar dit onderzoek is 10.1016/j.lanepe.2022.100549.

Misschien ook interessant

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!