De keuze voor waardigheid bij levensbeëindiging

Robotje ThaNet

Samengevat door  kunstmatige intelligentie

Er kunnen onjuistheden in deze tekst voorkomen.

Titel onderzoek: A Comparison of Physician-Assisted/Death-With-Dignity-Act Death and Suicide Patterns in Older Adult Women and Men

Waar gaat dit artikel over?

Dit onderzoek, gepubliceerd in “The American Journal of Geriatric Psychiatry” in 2022, vergelijkt de patronen van door artsen geassisteerde dood onder de Death-With-Dignity-Act (DWDA) en zelfdoding bij oudere volwassen vrouwen en mannen. De bevindingen van de studie, die zich richtte op data uit Oregon tussen 1998 en 2018, laten zien dat oudere volwassen vrouwen een aanzienlijk deel uitmaken van de sterfgevallen onder de DWDA. Interessant is dat, hoewel DWDA-deaths toenamen onder beide geslachten, zelfdodingen daalden onder mannen maar stegen onder vrouwen. Deze resultaten suggereren dat legalisering van hulp bij zelfdoding een significante invloed kan hebben op de wijze waarop oudere volwassen vrouwen deelnemen aan zelfgekozen levenseinde.

Wat hebben Nederlandse hulpverleners hieraan?

Voor Nederlandse hulpverleners biedt dit onderzoek belangrijke inzichten in de gevolgen van wettelijke toestemming voor hulp bij zelfdoding, vooral voor oudere vrouwen. Deze informatie kan relevant zijn bij het vormgeven van beleid en praktijken rondom euthanasie en hulp bij zelfdoding binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Het toont het belang aan van het bieden van waardige levensbeëindigingsopties en hoe deze wettelijke kaders mogelijk invloed hebben op de beslissingen van individuen, met name die in kwetsbare groepen.

Misschien ook interessant

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!