Euthanasie en suïcide: een systematische relatie?

Robotje ThaNet

Samengevat door  kunstmatige intelligentie

Er kunnen onjuistheden in deze tekst voorkomen.

Titel onderzoek: Investigating the relationship between euthanasia and/or assisted suicide and rates of non-assisted suicide: a systematic review

Waar gaat dit artikel over? Het artikel, geschreven door Anne M. Doherty, Caitlyn J. Axe en David A. Jones, onderzoekt of de beschikbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding (EAS) de suïcidecijfers beïnvloedt. De auteurs hebben een systematische review uitgevoerd naar studies die de relatie tussen EAS en niet-geassisteerde suïcidecijfers onderzoeken. Uit de zes studies die voldeden aan de inclusiecriteria, blijkt geen ondersteuning voor de hypothese dat de introductie van EAS de niet-geassisteerde suïcidecijfers verlaagt. De review toont aan dat er een disproportionele impact is op oudere vrouwen, wat wijst op onvervulde behoeften op het gebied van suïcidepreventie binnen deze populatie. Dit onderzoek is van internationale aard en betrekt data uit verschillende jurisdicties, waaronder Zwitserland, Nederland, België en de Verenigde Staten.

Wat hebben Nederlandse hulpverleners hieraan? Voor Nederlandse hulpverleners onderstreept dit artikel het belang van verdere onderzoek naar de impact van EAS op suïcidecijfers, vooral onder specifieke bevolkingsgroepen zoals oudere vrouwen. Het kan hulpverleners aansporen tot meer gerichte suïcidepreventiemaatregelen en tot een zorgvuldigere afweging bij EAS-verzoeken van patiënten met psychiatrische aandoeningen. Ook kan het bijdragen aan een beter begrip van de complexe ethische en sociale vraagstukken die spelen bij de besluitvorming rondom euthanasie en hulp bij zelfdoding.

De auteurs van het artikel zijn Anne M. Doherty, Caitlyn J. Axe en David A. Jones. Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift BJPsych Open in 2022, met als DOI 10.1192/bjo.2022.71.

Misschien ook interessant

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!