Cursus Expertisecentrum Euthanasie: de basis
Datum: 15 oktober 2024

Tijd: 15:30 – 20:00

Locatie: Sint Jacobsstraat 61, 3511 BP Utrecht

Meer info en tickets: Klik hier 

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere arts hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat u om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijken? En wanneer mag een euthanasieverzoek wel en wanneer niet ingewilligd worden?

De nascholing Euthanasie in de praktijk richt zich op artsen die nog geen of onvoldoende ervaring hebben met euthanasie. We bieden u in één dagdeel inzicht en praktijkkennis, zodat u zelf euthanasievragen kunt aannemen, beoordelen en, als dat van toepassing is, uitvoeren.

Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De Euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Tijdens de nascholing Euthanasie in de praktijk bespreken we uitvoerig elk beslismoment in het euthanasietraject. We maken gebruik van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en videomateriaal. Verder komen praktische zaken en formulieren aan bod waarmee een arts te maken krijgt bij een euthanasieverzoek. Ook is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Na deze scholing is uw kennis over de wettelijke kaders bij euthanasie helemaal actueel. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om een euthanasiewens van uw patiënt te onderzoeken en eventueel uit te voeren.

Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!